Dyspozytor 06:00 - 22:00 +48 600 539 453
  

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępności do danych na Sprzęcie Użytkowników, którzy korzystają z Serwisu w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, a także zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały przedstawione przez nich samodzielnie i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Niniejsza Polityka Prywatności jest integralnym elementem Regulaminu Serwisu, który definiuje zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§1 Terminologia

 • Serwis - serwis internetowy "Euroterminal Zawiercie" działający pod adresem eutz.pl
 • Strona zewnętrzna - strony internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem
 • Administrator Serwisu / Informacji - Kierownikiem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest osoba fizyczna pracująca w firmie przy uliy 3-ego Maja 13 42-400 Zawiercie, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej
 • Konsument - osoba fizyczna, dla której Zarządca świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Sprzęt - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Strony internetowej
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Aparacie Klienta
 • RODO - Regulacja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z manipulacją danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Dane osobowe - reprezentują informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających materialną, biologiczną, genetyczną, psychiczną, finansową, kulturową lub socjalną tożsamość osoby fizycznej.
 • Przetwarzanie - Oznacza proces lub komplet operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub ręczny, taką jak gromadzenie, konsolidowanie, strukturyzowanie, sortowanie, magazynowanie, adaptowanie lub alterowanie, ściąganie, monitorowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub innego rodzaju dzielenie, dopasowywanie lub kombinowanie, restrykcje, eliminowanie lub zniszczenie;
 • Ograniczenie manipulacji - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego obróbki
 • Sprofilowanie -Oznacza każdą formę zautomatyzowanego manipulacji danych osobowych, które polega na zastosowaniu danych osobowych do analizy niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w particular do badania lub przewidywania aspektów dotyczących efektów działalności tej osoby fizycznej, jej pozycji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, pasji, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 • Akceptacja - zaakceptowanie osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, sprecyzowane, rozważne i jednoznaczne manifestowanie woli, poprzez które osoba, której dane dotyczą, w formie deklaracji lub niewątpliwego działania potwierdzającego, zgadza się na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
  Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza uszkodzenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, zagubionych, zmienionych, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych transmitowanych, magazynowanych lub w inny sposób obrabianych.
 • Anonimizacja - Oznacza manipulacja danych osobowych w taki technika, by nie można ich było już przypisać określonej osobie, której dane dotyczą, bez użycia zasobów informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane separatnie i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zauważonej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • Anonimizacja - Anonimizacja danych to nieodwracalny mechanizm operacji na danych, który niszczy / nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając rozróżnienie, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym konsumentem lub osobą fizyczną

§2 Nadzorca

Ochrony Danych Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących manipulacji danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Cele przetwarzania danych osobowych Dane osobowe ochotniczo podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów: Dostarczania usług elektronicznych: Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych Usługi Newslettera (w tym dostarczania za zgodą treści reklamowych) Usługi opinii / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się Usługi dzielenia informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach. Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych Zapewnienia legalnie uzasadnionego interesu Administratora Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów: Prowadzenie metryk Remarketing Serwowanie reklam dostosowanych do upodobań Użytkowników Obsługi programów partnerskich Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§3 Cele obróbki danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Dostarczania usług elektronicznych
 • Usługi rejestracji i konserwacji konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych
 • Usługi Newslettera (w tym dostarczania za zgodą treści reklamowych)
 • Usługi komentowania / aprobowania wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się
 • Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia legalnie uzasadnionego interesu Administratora

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i maszynowo są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Prowadzenie metryk
 • Reklamowanie ponowne
 • Serwowanie reklam dostosowanych do preferencjiUżytkowników
 • Obsługi programów afiliacyjnych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§4 Kategorie gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Część danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a fragment danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług dostarczanych przez Serwis. Bezimiennie dane gromadzone automatowo:

 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas przeznaczony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Szybkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych

Dane gromadzone podczas rejestracji:

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Login
 • Adres e-mail
 • Adres IP (akumulowane automatowo)

Dane zbierane podczas rejestracji do usługi Newsletter

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres IP (gromadzone mechanicznie)

Dane akumulowane podczas umieszczania komentarza

 • Imię i nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres www
 • Adres IP (zbierane mechanicznie)
 • Sekcja danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w ciasteczkach.

Fragment danych (bez danych identyfikujących) może być transferowana do dostawcy usług analitycznych.

§5 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do normy, jedynym odbiorcą danych osobowych dostarczanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach realizowanych usług nie są przekazywane ani zbywane jednostkom trzecim. Przystęp do danych (w większości przypadków na bazie Umowy delegowania manipulacji danych) mogą dysponować podmioty, zakontraktowane za utrzymania infrastruktury i usług koniecznych do zarządzania serwisu tj.:

 • Spółki hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług odpowiednich dla Administratora
 • Przedsiębiorstwa, za pośrednictwem których realizowana jest usługa Newslettera
 • Przedsiębiorstwa serwisowe i wsparcia IT realizujące konserwacji lub zakontraktowane za podtrzymywanie infrastruktury IT
 • Przedsiębiorstwa pośredniczące w płatnościach on-line za towaru lub usługi dostarczane w ramach Serwisu (w przypadku realizowania transakcji zakupu w Serwisie)
 • Firmy pośredniczące w transakcjach mobilnych za towaru lub usługi prezentowane w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)
 • Spółki zakontraktowane za prowadzenie księgowości Administratora (w przypadku wykonywania transakcji zakupu w Serwisie)
 • Przedsiębiorstwa zobowiązane za dostawę produktów fizycznych do Użytkownika (świadczenia pocztowe / kurierskie w przypadku wykonywania transakcji zakupu w Serwisie)

Powierzanie przetwarzania danych osobistych - Newsletter
Administrator dla realizacji świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego - serwisu MailChimp. Informacje wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są transmitowane, przechowywane i przetwarzane w portal zewnętrznym tego usługodawcy. Informujemy, że wskazany partner może modyfikować obecną politykę prywatności bez zgody Administratora.

przetwarzanie przetwarzania informacji osobistych - Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

Administrator z myślą prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych - OVH sp. z o.o.. Wszelkie informacje zebrane i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze dostawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje opcja dostępu do informacji wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel dostawcy. Dostęp do tych informacji reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

Delegowanie przetwarzania informacji osobistych - Usługi obsługi serwisu www

Administrator z myślą o obsługi serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy usług. Personel wskazanego podmiotu ma dostęp do informacji wprowadzonych przez użytkowników podczas rejestracji i edycji konta użytkownika i/lub informacji dotyczących usługi Newslettera. Dostęp do tych informacji reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Dostawcą.

Przetwarzanie danych w sytuacji płatności on-line

W momencie realizacji płatności on-line, wszystkie informacje odnoszące się do płatności są transmitowane bezpośrednio przez Użytkownika do podmiotu realizującego płatność. Określone informacje niezbędne do wykonania transakcji są następnie przekazywane przez ten podmiot Administratorowi. Przekazanie informacji reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Dostawcą.

Przetwarzanie informacji w sytuacji płatności mobilnych

W momencie realizacji płatności mobilnych, wszelkie informacje odnoszące się do płatności są transmitowane są bezpośrednio przez Użytkownika do podmiotu realizującego płatność Euroterminal Zawiercie. Wyselekcjonowane dane niezbędne do realizacji transakcji są następnie przekazywane przez ten podmiot Administratorowi. Przekazanie informacji reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Dostawcą.

Przekazanie danych osobistych - Usługi Księgowe

W momencie zawarcia transakcji, część informacji osobowych osób fizycznych lub informacji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jest przekazywana do podmiotu świadczącego na rzecz Administratora usługi księgowe. Transfer tych informacji reguluje Ustawa oraz umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Dostawcą.

Przekazywanie danych osobowych - Usługi Kurierskie

W sytuacji zawarcia transakcji, która wymaga przekazania przedmiotu, którego dotyczy transakcja, poprzez pocztę lub za pośrednictwem kuriera, część informacji osobowych osób fizycznych lub informacji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jest przekazywana do podmiotu świadczącego na rzecz Administratora usługi pocztowe / kurierskie, wybranego przez Użytkownika. Transfer tych informacji reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Dostawcą.

§6 Sposób przetwarzania informacji osobowych

Informacje osobowe dostarczane dobrowolnie przez Użytkowników:

 • Dane osobowe nie zostaną przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały upublicznione na skutek indywidualnej aktywności Klienta (np. wprowadzenie postu), co spowoduje, że dane będą dostępne dla wszystkich osoby przeglądającej platformę.
 • Informacje osobowe nie zostaną używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania danych).
 • Informacje osobowe nie będą sprzedane firmom trzecim.
 • Informacje bez danych osobowych zbierane automatycznie:
  • Informacje anonimowe będą przesyłane poza Unię Europejską.
  • Dane bez danych osobowych nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania danych).
  • Dane bez danych osobowych nie zostaną odsprzedawane firmom trzecim.

§7 Zasady prawne przetwarzania informacji osobowych

Serwis zbiera i przetwarza dane Klientów na podstawie:

 • Regulacji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie nieograniczonego transferu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie informacji)
 • art. 6 ust. 1 lit. a
 • osoba, której informacje dotyczą zgodziła się na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
 • art. 6 ust. 1 lit. b
 • manipulacja danymi jest wymagane do realizacji umowy, której uczestnikiem jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia kroków na żądanie osoby, której informacje dotyczą, przed podpisaniem umowy
 • art. 6 ust. 1 lit. f
  przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z legalnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

§8 Okres przetwarzania informacji osobowych

Informacje osobowe podane dobrowolnie przez Klientów:

Co do zasady, wskazane informacje osobowe są przechowywane jedynie przez okres świadczenia Usługi w ramach Platformy przez Administratora. Są one usuwane lub zamieniane na anonimowe w czasie do 30 dni od momentu zakonczenia dostarczania usług (np. usunięcie założonego konta użytkownika, wycofanie z listy Newsletter, itp.) Wyjątek stanowi okoliczność, która potrzebuje zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Zarządca będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Klienta, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku pogwałcenia lub podejrzenia pogwałcenia zapisów regulaminu platformy przez Użytkownika

Informacje bez danych osobowych zbierane automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, nie będące informacjami osobowymi, są przechowywane przez Zarządcę w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

§9 Prawa Klientów powiązane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis zbiera i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Możliwość dostępu do danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, wykonane na żądanie skierowane do Administratora.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo wymagania od Administratora natychmiastowego poprawy danych osobowych, które są błędne lub / oraz dopełnienia niekompletnych danych osobowych, wykonane na żądanie skierowane do Administratora.
 • Prawo do kasacji danych osobowych Użytkownikom należy się prawo wymagania od Administratora niezwłocznego kasacji danych osobowych, realizowane na żądanie skierowane do Zarządcy. W przypadku kont użytkowników, kasacja danych polega na przemianie na anonimowe danych dopuszczających identyfikację Użytkownika. Zarządca zastrzega sobie możliwość zawieszenia realizacji żądania kasacji danych w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu
 • Administratora (np. w gdy Użytkownik popełnił pogwałcenia Zasad czy dane zostały pozyskane wskutek toczonej korespondencji). W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma opcję samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z linku znajdującego się w wszelkiej przesyłanej wiadomości e-mail.
 • Prawo do ograniczenia obróbki danych osobowych Użytkownikom należy się prawo restrykcji obróbki danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, m.in. zapytania o prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie skierowane do Zarządcy.
 • Prawo do transferu danych osobowych Użytkownikom należy się prawo otrzymania od Administratora, danych osobowych dotyczących Klienta w ustrukturyzowanym, ogólnie używanym formacie przystosowanym do czytania przez maszyny, wykonane na żądanie złożone do Zarządcy.
 • Możliwość złożenia opozycji przeciwko przetwarzaniu danych osobowych Użytkownikom należy się prawo złożenia opozycji wobec obróbce jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, wykonane na żądanie złożone do Zarządcy.
  Prawo wniesienia skargi Użytkownikom należy się prawo złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za zabezpieczenie danych osobowych.

§10 Kontakt do Administratora

Z Zarządcą można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów:

§11 Wymagania Strony

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Strony.
 • Zarządca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§12 Odnośniki zewnętrzne

W Serwisie - tekstach, wpisach, wpisach czy komentarzach Klientów mogą pojawiać się linki do stron zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Odnośniki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być groźne dla Twojego Sprzętu lub reprezentować ryzyko ochrony Twoich danych. Zarządca nie przyjmuje odpowiedzialności za treść znajdującą się poza Serwisem.

§13 Poprawki w Zasadach Prywatności

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany tej Zasady Prywatności bez konieczności informowania o tym Klientów w zakresie stosowania i wykorzystywania danych nieosobowych lub stosowania plików Cookie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Informacji Osobistych, o czym powiadomi Użytkowników posiadających profil użytkownika lub zarejestrowanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany wpisów. Kolejne korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie zaimplementowanych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Klient nie będzie się zgadzał z zaimplementowanymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje profil z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.
 • Zaimplementowane zmiany w Zasadach Prywatności będą publikowane na tej podstronie Strony.
 • Zaimplementowane zmiany stają się efektywne z chwilą ich publikacji.
Zamów rozmowę
Skontaktuj się z nami

Nasze biuro jest teraz zamknięte. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 1 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.